refrigerator refrigerator
refrigerator

جایزه بهترین بازیگر سال تقدیم می‌شود به یخچال

چون وقتی نمی‌شـد از خونه بیـرون بریم نقـش در خونه رو بازی کرد و روزی چنـدبار از حس و حــال تـکراری خونه بیرونمون کشید.حـالا که نمی‌شد سینما رفت، روزی چند دقیقه ما رو به طبقه های پر و خــــالیش خیره نگه می‌داشت. وقتی حوصله‌مون از همه‌چیز سر می‌رفت، مثل یه کافه جمع و جور با خوراکی‌هاش سرگرممون می کرد و وقتی از تنهایی و تکرار پر از سوا‌ل‌های فلسفی می‌شدیم با آغوشی باز ازمون پذیرایی می‌کرد.

جایزه بهترین نقش مکمل هم تقدیم می‌شود به دنت

که با یه آدرس سر راست و دقیق، نقش مکمل رو برای یخچال بازی کرد تا بهترین جواب رو برای سوال‌هامون داشته باشه.

آدرس دنت: یخچال، طبقه اول

طبقه اول یخچالت رو آماده کن!
دنت قراره تـا یک مـاه پرش کنه!

دنت طبقه اول صد نفر از طرفدارهاش رو برای یک ماه با طعم های مورد علاقه‌شون پر می کنه. تازه اگه خوش شانس باشی، یه یخچال سفری جذاب هم از دنت جایزه می‌گیری.

یخچالت رو انتخاب کن!